Konto biznesowe – podstawa sukcesu

Konto firmowe jest podstawą wszystkich działań biznesowych: wszystkie transakcje biznesowe związane z gotówką są tutaj zbieżne – zarówno
krajowych i zagranicznych transakcji płatniczych.

Zarządzanie transakcjami płatniczymi i płynnością ma wpływ na sukces firmy. Konto firmowe musi zatem być w stanie zrobić więcej niż tylko niezawodnie obsługiwać transakcje płatnicze. Czasami przyznanie kredytu w rachunku bieżącym jest już wystarczające, ale w zależności od wielkości firmy sensowne może być również zaawansowane zarządzanie gotówką.

Zalety konta firmowego w skrócie:

  • Transfery

  • Zlecenia stałe

  • Polecenia zapłaty SEPA

  • Wpływy i płatności gotówkowe

  • Wyciągi z konta pocztą, elektronicznie lub na drukarce wyciągów

  • Korzystanie z bankowości internetowej

Do rozliczania bezgotówkowych transakcji walutowych, zwłaszcza w przypadku powtarzających się wpływów i wypływów walutowych, niektóre banki oferują również walutowy rachunek bieżący we wszystkich popularnych walutach. W zależności od rozwoju sytuacji walutowej, sam wybierasz czas przeliczenia płatności przychodzących, a tym samym korzystasz z efektu zabezpieczenia kursu walutowego rachunku bieżącego w walucie obcej.

Kalkulator porównawczy konta biznesowego

Skorzystaj z naszego kalkulatora porównawczego, aby znaleźć optymalne konto.